Καινοτομία

Η Longevity diet συνεργάζεται με διεθνή ινστιτούτα έρευνας, τα οποία για δεκαετίες μελετούν το Μεσογειακό γονότυπο και έχουν προσδιορίσει διατροφικές ελλείψεις για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού.

Γιατί Εμάς

Τα προϊόντα μας έρχονται κατευθείαν από τον αγρό, παράγονται από φρέσκα υλικά που συλλέγονται από εγχώρια φυτά μεγαλωμένα στο μοναδικό οικοσύστημα της Ελλάδας.

Συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής μας, είναι οι πιστοποιημένοι Έλληνες προμηθευτές. Από την τοπική φάρμα έως το τελικό στάδιο παραγωγής, στόχος μας είναι η υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Όλα τα υλικά και τα στάδια στη διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένα μέσω προτοκόλλων υψηλής επιθεώρησης.

Η Longevity diet συνεργάζεται με διεθνή ινστιτούτα έρευνας, τα οποία για δεκαετίες μελετούν το Μεσογειακό γονότυπο και έχουν προσδιορίσει διατροφικές ελλείψεις για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Έτσι δημιουργήσαμε καινοτόμα προϊόντα παγκοσμίως που έχουν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες του ανθρωπίνου σώματος.

Πρωτόκολλο Καινοτομίας

Βήμα 1

Έρευνα και Ταυτοποίηση μοναδικών συστατικών

Έρευνα και Ταυτοποίηση μοναδικών συστατικών

Έρευνα και ταυτοποίηση των μοναδικών συστατικών που θα χρησιμοποιηθούν!

Βήμα 2

Απόδειξη της αποτελεσματικότητας

Απόδειξη της αποτελεσματικότητας

Η απόδειξη της αποτελεσματικότητας και ο προσδιορισμός της αναγκαίας ποσότητας πρόσληψης για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Η σταθερότητα και η βιοδιαθεσιμότητα του συστατικού/ών πρέπει να αποδεικνύονται και να προσδιορίζονται προς όφελος για την υγεία.

Βήμα 3

LD βήμα καινοτομίας

LD βήμα καινοτομίας

Η καινοτομία και η ανάπτυξη στην υπηρεσία των βιοενεργών συστατικών. Το κατάλληλο προϊόν που ενδύκνειται για τον κάθε καταναλωτή, παρέχει το βιοδραστικό συστατικό στα επιθυμητά επίπεδα. Επιπλέον, τα προϊόντα μας είναι 100% φυσικά, επεξεργασμένα με 100% φυσικά συστατικά και με υπέροχη γεύση.

Βήμα 4

Εργαστηριακές εξετάσεις

Εργαστηριακές εξετάσεις

Εκτέλεση των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων που αποδεικνύουν τα οφέλη για την υγεία.
Τα συστατικά πρέπει να είναι ασφαλή με βάση την επιστημονική διαδικασία αξιολόγησης.

Βήμα 5

Αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

Αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

 Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό σε όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος για την μείωση κόστους παραγωγής.

Βήμα 6

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Όλα τα υλικά και η διαδικασία παραγωγής ελέγχονται και πιστοποιούνται.

Βήμα 7

Κανονιστική Συμμόρφωση

Κανονιστική Συμμόρφωση

Οι προδιαγραφές των προϊόντων καθορίζονται μετά από μελέτες βασισμένες στη νομοθεσία κάθε χώρας.

Βήμα 8

Marketing & Επικοινωνία

Marketing & Επικοινωνία

Το μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός της προώθησης κάθε προϊόντος βασίζεται στα πραγματικά οφέλη για την υγεία και όχι σε παραπλανητικά στοιχεία.

Η μελλοντική επιτυχία βασίζεται στην καθιέρωση μιας επιστημονικής βάσης που αφορά τη σχέση μεταξύ των λειτουργικών συστατικών και τα οφέλη τους για την υγεία.